MS: 1255
Server: Phượng Hoàng
Level: 79
Phái: Chiến Binh
350.000đ
Cánh nộ 4 vip
Server: Phượng Hoàng
Level: 94
Phái: Chiến Binh
300.000đ
MS: 1253
Server: Chiến Thần
Level: 84
Phái: Sát Thủ
220.000đ
MS: 1251
Server: Phượng Hoàng
Level: 126
Phái: Chiến Binh
399.000đ
chuyên lôi đài nhóm 1
Server: Phượng Hoàng
Level: 74
Phái: Chiến Binh
237.500đ
MS: 1249
Server: Phượng Hoàng
Level: 79
Phái: Chiến Binh
400.000đ
Mề 8
Server: Phượng Hoàng
Level: 74
Phái: Sát Thủ
600.000đ
MS: 1239
Server: Chiến Thần
Level: 116
Phái: Pháp Sư
220.000đ
MS: 1238
Server: Phượng Hoàng
Level: 99
Phái: Sát Thủ
250.000đ
Sét PK 8Món 15 còn lại full 13 max...
Server: Phượng Hoàng
Level: 94
Phái: Sát Thủ
340.000đ
MS: 1197
Server: Phượng Hoàng
Level: 125
Phái: Sát Thủ
400.000đ
lv120, item nhiều, mề pk ngon
Server: Phượng Hoàng
Level: 120
Phái: Sát Thủ
450.000đ
trùm lôi đài 94, mề cực vip
Server: Phượng Hoàng
Level: 94
Phái: Pháp Sư
300.000đ
MS: 1237
Server: Phượng Hoàng
Level: 74
Phái: Chiến Binh
250.000đ
MS: 1236
Server: Phượng Hoàng
Level: 124
Phái: Pháp Sư
600.000đ
top sát thương săn xà nữ
Server: Phượng Hoàng
Level: 59
Phái: Chiến Binh
270.000đ
MS: 1233
Server: Phượng Hoàng
Level: 94
Phái: Sát Thủ
300.000đ
MS: 1231
Server: Phượng Hoàng
Level: 116
Phái: Pháp Sư
250.000đ
MS: 1230
Server: Phượng Hoàng
Level: 39
Phái: Pháp Sư
180.000đ
MS: 1228
Server: Phượng Hoàng
Level: 79
Phái: Pháp Sư
220.000đ
MS: 1223
Server: Phượng Hoàng
Level: 125
Phái: Xạ Thủ
300.000đ
MS: 1221
Server: Phượng Hoàng
Level: 96
Phái: Sát Thủ
350.000đ
MS: 1220
Server: Phượng Hoàng
Level: 74
Phái: Sát Thủ
180.000đ
MS: 1215
Server: Phượng Hoàng
Level: 109
Phái: Chiến Binh
220.000đ
MS: 1212
Server: Rồng Lửa
Level: 79
Phái: Pháp Sư
210.000đ
nhiều item hồi sinh, cánh nộ 3
Server: Chiến Thần
Level: 91
Phái: Pháp Sư
140.000đ
MS: 1203
Server: Phượng Hoàng
Level: 59
Phái: Chiến Binh
150.000đ
đệ tử lv 59, đồ ngon, đame to
Server: Chiến Thần
Level: 59
Phái: Pháp Sư
180.000đ