MS: 1191
Server: Rồng Lửa
Level: 94
Phái: Sát Thủ
310.000đ
full 12, mề +7
Server: Phượng Hoàng
Level: 95
Phái: Pháp Sư
250.000đ
acc săn dê ngon, vk + 15
Server: Rồng Lửa
Level: 79
Phái: Sát Thủ
220.000đ
mề 9, pét đại bàng, đệ tử lv...
Server: Rồng Lửa
Level: 127
Phái: Sát Thủ
1.300.000đ
lv95, đồ full 13, mề xịn
Server: Rồng Lửa
Level: 95
Phái: Chiến Binh
260.000đ
lv 129 đồ đạc full 13, item...
Server: Phượng Hoàng
Level: 129
Phái: Sát Thủ
850.000đ
acc cực ngon
Server: Rồng Lửa
Level: 98
Phái: Sát Thủ
620.000đ
MS: 254
Server: Rồng Lửa
Level: 115
Phái: Sát Thủ
300.000đ
Svrl đồ khảm full 2, lỗ. Sói 8t...
Server: Rồng Lửa
Level: 120
Phái: Sát Thủ
420.000đ
acc san de vang, cuop ngon, do full 13...
Server: Phượng Hoàng
Level: 79
Phái: Pháp Sư
300.000đ
MS: 224
Server: Rồng Lửa
Level: 126
Phái: Pháp Sư
780.000đ